Special offer !!! Tylko dzisiaj !!! Wchodź !!! Łap !!! Trzymaj !!! Nowe Southampton24 PL Ogłoszenia. Naprawdę warto !!!

Facebook Login

Hierarchia Wartości

Hierarchia wartości

Kategoria: Wiara Nauka
Dodany przez: Super User
Utworzono: 22 listopad 2016
Liczba odwiedzin: 1214
Hierarchia potrzeb ang. needs hierarchy, lista potrzeb człowieka od najbardziej podstawowych wynikających z funkcji życiowych, do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych.

Hierarchia potrzeb i wartości jest piramidą potrzeb i zachowań ludzkich,  nie odzwierciedla wszystkich zachowań ludzkich.  Według niej człowiek podejmuje  działania z gatunku potrzeb wyższego rzędu, dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego stopnia, i tak poczucie głodu jest tak silne, że będzie ono najważniejszym problemem i celem do zrealizowania, a cel duchowy jak na przykład nakarmienie duszy wizytą w muzeum zejdzie na plan ostatni, po prostu przestanie na ten moment istnieć. Od tej reguły zdarzają się istotne wyjątki. Sprzeczne bowiem z hierarchią potrzeb było zjawisko, np. tajnego nauczania w czasie okupacji niemieckiej przy niezaspokojonej potrzebie bezpieczeństwa. Dlatego też na stosunek jednostki wobec swoich potrzeb wpływają jeszcze czynniki genetyczne, środowiskowe.

Hierarchia wartości jest piramidą potrzeb człowieka, jego zasadami moralnymi i duchowymi według których żyjemy i funkcjonujemy w otaczającym nas świecie. Potrzeby samorealizacji, wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości, estetycznych takich jak potrzeba harmonii i piękna, poznawczych, czyli potrzeba wiedzy, rozumienia, nowości, szacunku i uznania to potrzeba uznania i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi pragnienie potęgi, wyczynu i wolności, potrzeba respektu i uznania ze strony innych ludzi, dobrego statusu społecznego, sławy, dominacji, zwracania na siebie uwagi. Potrzeba przynależności jest potrzebą przezwyciężenia osamotnienia, alienacji i obcości, tendencji do nawiązywania bliskich kontaktów z ludźmi, uczestnictwa w życiu grupy, gdyż człowiek jest istotą stadną. Potrzeba bezpieczeństwa, pobudza do działania, czyli do walki, zapewniając nienaruszalność, ujawnia się ono, gdy czujemy stan zagrożenia, gdy wyczuwamy, że dzieje się krzywda nam. Fizjologiczne, gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka.
Hierarchia wartości to przekonania, przeżycia psychiczne i działania człowieka zgodnie z jego racjami.Wartości w rozumieniu kulturowym wartości to powszechnie pożądane w społeczeństwie przedmioty o symbolicznym charakterze oraz powszechnie akceptowane sądy egzystencjonalno-normatywne (orientacje wartościujące). Pojęcie wartości wywodzi się z języka niemieckiego od słów Wert i Wuerde, które oznaczają godność, honor, powagę lub godny i wartościowy. System wartości to zespół wartości uporządkowany zgodnie ze stopniem ważności. Ujawnienia się ona gdy dochodzi do sytuacji konfliktowej, kiedy jesteśmy zmuszeni do konieczności dokonania wyboru z piramidy wartości. Świadomość, że człowiek ma hierarchię własnych wartości jest ważna w naszym życiu, gdyż ułatwia podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów. Pozwala rozsądniej planować czas, realizować własne cele, pomaga w codziennym życiu.
Nawet w pracy musimy, albo mamy hierarchię wartości, czyli kolejność w jakiej musimy wykonywać pewne czynności lub zadania. W codziennym życiu skupiamy uwagę na bieżących sprawach, bez żadnej refleksji o sobie, i nad sobą, tyle jest spraw, które zaprzątają nam nasze myśli, a refleksja jest potrzebna, do analizy i przewartościowania potrzeb w naszej hierarchii, gdyż one też ulegają zmianom, kolejności. Poniżej wymienione domeny wartości określają standardowe wartości przypisane nam. Określają co jest dla ważne. One też pomogą nam refleksyjnie zastanowić się na własnych pragnieniach i potrzebach.
Miłość i związki, jakim partnerem jesteś, jakim chcesz, lub powinieneś/powinnaś być?
Jaki związek chcesz stworzyć? Macierzyństwo/Rodzicielstwo, jakim jesteś, jakim chcesz być rodzicem?
Jak chciałbyś/chciałabyś, żeby widziało Cię Twoje dziecko?
Przyjaźń i związki międzyludzkie, chyba najtrudniejsze bo wymaga akceptacji i lubienia ludzi, którzy różnią się od nas religią, stylem postępowania, charakterem. Rozwój osobisty i wykształcenie, dają nam w życiu poczucie stabilizacji, samozadowolenia i dumy że możemy osiągnąć coś co wydawało się na początku trudne, ale było naszym marzeniem. Dla wielu praca i kariera lub zaangażowanie społeczne i środowisko jest ważnym elementem hierarchii wartości. Działając w ich sferze realizujemy i przekazujemy poprzez siebie wartości nieegoistyczne, wartości dla innych ludzi, dla przyszłych pokoleń.

Pytanie do artykułu

Komentarze