facebook_page_plugin

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Następna część zwrotów przydatnych do nauki języka angielskiego. Najlepsze zwroty na początek naszej nauki.

English is the power key. English is a waterfall life.

Part of the fourth.

 

 

Angielski: 150 Zwroty Angielskie Dla Początkujących Część 4
Angielski: 150 Zwroty Angielskie Dla Początkujących Część 4
Previous Next Play Pause
1

Is there a problem? Czy jest jakis problem?

They need help. Oni potrzebują pomocy.

I have some questions. Mam kilka pytań.

We're hungry. Jesteśmy głodni.

Everyone wants this. Każdy chce tego.

What do you see? Co widzisz?

There's nothing here. Niczego tu nie ma.

I need a pencil. Potrzebuję ołówka.

Do you have questions? Czy masz pytania?

It's good to know. To dobrze wiedzieć.

I will go tomorrow. Pójde jutro.

Can I stay here. Mogę tu zostać.

You like this? Czcesz tego?

I don't have a plan. Nie mam planu.

When's the best time? Kiedy jest najlepszy czas?

It's working now. To działa teraz.

This is very popular. To jest bardzo popularne.

I'm innocent. Jestem niewinny.

Did you read my message? Czytałaś moją wiadomość?

It should be here. Powinno być tutaj.

Why is it very difficult? Dlaczego jest to bardzo trudne?

I'm nervous. Jestem nerwowy.

I'm eating. Jestem jedzący.

Is it clean? Czy jest czysty?

Did you sleep? Spałaś?

We can do this tomorrow. My możemy to zrobić jutro.

I see what's happening. Widzę, co się dzieje.

I didn't sleep. Nie spałem.

It's a good reason. To dobry powód.

You did a good job. Zrobiłeś dobrą robotę.

Tell me what you think? Powiedz mi, co myślisz.

I'm on the phone. Jestem na telefon.

It's a special day. To szczególny dzień.

I'm doing something important. Robię coś ważnego.

We're here. Jesteśmy tutaj.

Are you here for work or studying? Czy jesteś tu do pracy lub studiów?

I'm studying here. Studiuję tutaj.

I'm working here. Pracuję tutaj.

Where's the group? Gdzie jest grupa?

You need to see this. Musisz to zobaczyć.

We're ready. Jesteśmy gotowi.

It's in the car. Jest w samochodzie.

Can I enter? Czy mogę wejść?

You want more information? Czy chcesz więcej informacji?

Is everyone ready? Czy wszyscy gotowi?

I hate the cold. Nienawidzę zimna.

Are you ready to eat? Czy jesteś gotowy do jedzenia?

I'm reading a book. Czytam książkę.

We think alike. Myślimy podobnie.

It's very complicated for me. To dla mnie bardzo skomplikowane.

Thanks for dinner. Dzięki za obiad.

The phone is ringing. Telefon dzwoni.

I need to call someone. Muszę zadzwonić do kogoś.

You're fast. Jestes szybki.

You know what I'm thinking? Czy wiesz, co myślę?

I know what you're thinking. Wiem, o czym myślisz.

They're good actors. Są dobrymi aktorami.

My taxi is waiting. Moja taksówka czeka.

Can I say something? Czy mogę coś powiedzieć?

It's a beautiful tradition. To piękna tradycja.

This is a crisis. To jest kryzys.

I haven't time for this. Nie mam na to czasu.

What's the excuse? Co jest usprawiedliwieniem?

These are beautiful photos. Są to piękne zdjęcia.

I need to make a phone call. Muszę wykonać telefon.

It's ignorance. To jest ignorancja.

Many people come here? Wiele osób przyjeżdża tutaj.

Where's the entrance? Gdzie jest wejście?

Where's the exit? Gdzie jest wyjście?

It's okay for now. Jest w porządku na razie.

I live with a friend. Mieszkam z przyjacielem.

There's nobody here. Nikogo nie ma tutaj.

What are you doing here? Co ty tu robisz?

I love your dress. Kocham swoją sukienkę.

When can I go? Kiedy mogę przyjść?

Can we practice right now? Możemy ćwiczyć już teraz?

I feel lonely. Czuję się samotny.

I hear a noise. Słyszę szum.

It's a famoust monument. To jest słynny pomnik.

Can I tell you a secret? Mogę powiedzieć tobie w tajemnicy?

It's very sentimental. To bardzo sentymentalne.

I need to pay taxes. Muszę płacić podatki.

Nobody wants to go. Nikt nie chce iść.

Is it cheap or expensive? To jest tanie lub drogie?

Why is the child crying? Dlaczego dziecko płacze?

I don't have a good memory. Nie pamiętam dobrze.

Is difficult to pronounce. To jest trudne do wymówienia.

What's your style? Jaki jest twój styl?

I forgot to read my messages. Zapomniałem przeczytać moje wiadomości.

Is it a good university? Czy to dobra uczelnia?

It's fragile. To jest delikatne.

I love the service. Kocham usługi.

You have good instincts. Masz dobry instynkt.

I want to be alone. Chcę być sam.

I lost everything. Straciłem wszystko.

It's impossible to imagine. Nie da się wyobrazić sobie.

It's a beautiful dress. To piękna suknia.

I hope you understand me. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz.

It's part of my style. To część mojego stylu.

This place is expensive. To miejsce jest drogie.

I need more experience. Potrzebuję więcej doświadczenia.

It's very good for me. Jest to dla mnie bardzo dobre.

Is it public or private? Czy to publiczne czy prywatne?

This is my first day. To jest mój pierwszy dzień.

Give me a reason. Daj mi powód.

I need to sit. Muszę siedzieć.

I need to walk. Muszę chodzić.

Are you ready to go? Czy jesteś gotowy do wyjazdu?

I'm tired of walking. Jestem zmęczony chodzeniem.

I'm tired of sitting. Jestem zmęczony siedzeniem.

Do you live in the city? Czy mieszkasz w mieście?

We need a name. Potrzebujemy nazwy.

Someone's here for you. Ktoś jest tutaj dla ciebie.

I'm going to the dentist. Ide do dentysty

I want to dance. Chcę tańczyć.

It's small city. To małe miasto.

It's a big city. To duże miasto.

Do you hear something? Słyszysz coś?

It's famous. To jest popularne.

It's very early. Jest bardzo wcześnie.

It's very late. Jest bardzo późno.

I hate this. Nienawidzę tego. You're lucky. Masz szczęście.

Do you work here? Pracujesz tutaj?

Is it normal or crazy? Czy to narmalne, czy szaleństwo?

I'm very sleepy. Jestem bardzo senny.

I have a lot of clients. Mam sporo klientów.

We're not going today. Nie idziemy dzisiaj.

This is my cousin. To jest mój kuzyn.

We have the same style. Mamy ten sam styl.

Are you afraid to go? Boisz się iść?

It's a good price for me. To dobra cena dla mnie.

Are you alone right now? Czy jesteś teraz sama?

I like your voice. Podoba mi się twój głos.

My family's strict. Moja rodzina jest surowa.

We have a limited time. Mamy ograniczony czas.

It's in good condition. Jest w dobrym stanie.

It starts right now. Zaczyna się teraz.

I have more opportunites now. Mam teraz więcej szans.

This is my new house. To jest mój nowy dom.

I forgot the medicine. Zapomniałem leków.

I'm reading my messages. Czytam moje wiadomości.

It's an infection. Jest to infekcja.

I want to practice English. Chcę ćwiczyć angielski.

We live together. Żyjemy razem.

I need help with English. Potrzebujemy pomocy z angielskim.

It's something important. To coś, co ważne.

I live in a house. Mieszkam w domu.

I live in an apartment. Mieszkam w mieszkaniu.

I need money. Potrzebuję pieniędzy.